Wet openbare manifestaties (WOM)


Artikel 11 1 Met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie wordt gestraft:
a. het houden van of deelnemen aan een samenkomst tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging, vergadering of betoging waarvoor de vereiste kennisgeving niet is gedaan of waarvoor een verbod is gegeven;
b. handelen in strijd met een voorschrift of beperking als bedoeld in artikel 5, eerste lid, met een aanwijzing als bedoeld in artikel 6 en artikel 9, tweede lid, of met een opdracht als bedoeld in artikel 7, artikel 8, eerste lid, en artikel 9, derde lid.
2 De feiten zijn overtredingen.

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
27-04-1988 nieuwe-regeling Stb 1988 157 (pdf) 19427 MvT (pdf)