Over wetten.legaltools.nl


Deze en aanverwante websites worden ontwikkeld vanuit een zelf geconstateerde behoefte aan eenvoudig toegankelijke betrouwbare juridische informatie tijdens het voeren van juridische procedures. De focus ligt daarom op het zo snel en makkelijk mogelijk toegankelijk maken van juridische informatie zodat het werk dat een jurist doet leuker wordt.


De wet- en regelgeving die op deze website kan worden gevonden en de aanverwante informatie is afkomstig van de (Nederlandse) overheid. De focus ligt op het zo efficient mogelijk verwerken van vrij beschikbare juridische bronnen. Er vindt daarom in beginsel ook geen (eigen, handmatige) redactie plaats op de inhoud die wordt weergegeven.


De actualiteit en betrouwbaarheid van de getoonde inhoud wordt bewaakt door dagelijks de bronnen die worden gebruikt (geautomatiseerd) te raadplegen op nieuwe versies. Indien dit het geval is wordt een nieuwe versie direct (eveneens geautomatiseerd) opgehaald en daarna ook op deze website getoond.


Legaltools is onderdeel van xCAT.nl Publishing. Contact opnemen kan via [email protected].