Wet openbare manifestaties (WOM)


Artikel 6 De burgemeester kan tijdens een samenkomst tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging, vergadering of betoging aanwijzingen geven, die degenen die deze houden of daaraan deelnemen in acht moeten nemen.

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
27-04-1988 nieuwe-regeling Stb 1988 157 (pdf) 19427 MvT (pdf)