Wet openbare manifestaties (WOM)


Artikel 7 De burgemeester kan aan degenen die een samenkomst tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging, vergadering of betoging houden of daaraan deelnemen opdracht geven deze terstond te beƫindigen en uiteen te gaan, indien:
a. de vereiste kennisgeving niet is gedaan, of een verbod is gegeven;
b. in strijd wordt gehandeld met een voorschrift, beperking of aanwijzing;
c. een van de in artikel 2 genoemde belangen dat vordert.

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
27-04-1988 nieuwe-regeling Stb 1988 157 (pdf) 19427 MvT (pdf)