Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie (Wbbo)


TITEL III

BEROEP EN HOGER BEROEP BIJ HET COLLEGE

HOOFDSTUK I

BEROEP

Artikel 18 Vervallen

Artikel 19 Vervallen

HOOFDSTUK II

HOGER BEROEP

Artikel 20 Vervallen

Artikel 21 Vervallen

Artikel 22 Vervallen

Artikel 23 Vervallen

Artikel 24 Vervallen

Artikel 25 Vervallen

Artikel 26 Vervallen

Artikel 27 Vervallen

Artikel 28 Vervallen

Artikel 29 Vervallen

Artikel 30 Vervallen