Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie (Wbbo)


TITEL III

BEROEP EN HOGER BEROEP BIJ HET COLLEGE

HOOFDSTUK I

BEROEP

Artikel 18 Vervallen

Artikel 19 Vervallen