Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie (Wbbo)


Artikel 20 Vervallen

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
01-01-2013 vervallen Stb 2012 682 (pdf) 32450 MvT (web) MvT (pdf)
01-01-2010 wijziging Stb 2009 570 (pdf) 31352 MvT (web) MvT (pdf)
01-09-2004 wijziging Stb 2004 220 (pdf) 27563 MvT (web) MvT (pdf)
01-04-2002 wijziging Stb 2002 53 (pdf) 26523 MvT (web) MvT (pdf)
01-01-2002 wijziging Stb 2001 584 (pdf) 27878 MvT (web) MvT (pdf)
03-10-1997 nieuw Stb 1997 242 (pdf) 24707 MvT (web) MvT (pdf)
01-01-1994 wijziging Stb 1993 650 (pdf) 22495 MvT (pdf)