Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (Wrra)


Hoofdstuk 5

Vakantie en verlof

Paragraaf 5.1

Vakantie

Artikel 23 Vervallen

Artikel 24 Vervallen

Artikel 25 Vervallen

Artikel 26 Vervallen

Artikel 27 Vervallen

Artikel 27a Vervallen

Artikel 28 Vervallen

Artikel 29 Vervallen

Artikel 30 Vervallen

Artikel 31 Vervallen

Artikel 32 Vervallen

Paragraaf 5.2

Verlof

Artikel 33 Vervallen

Artikel 34 Vervallen

Artikel 35 Vervallen

Artikel 36 Vervallen

Artikel 37 Vervallen

Artikel 38 Vervallen

Artikel 39 Vervallen