Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (Wrra)


Artikel 36 Vervallen

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
01-07-2010 vervallen Stb 2009 8 (pdf) 31227 MvT (web) MvT (pdf)
01-09-2004 wijziging Stb 2004 287 (pdf) 29409 MvT (web) MvT (pdf)
15-05-2002 wijziging Stb 2002 65 (pdf) 27699 MvT (web) MvT (pdf)
01-01-1997 nieuwe-regeling Stb 1996 590 (pdf) 24220 MvT (web) MvT (pdf)