Wet op de parlementaire enquête 2008 (WPE 2008)


Artikel 35 Met ingang van de dag dat de Kamer de enquête beëindigt, gaan van rechtswege over op de Kamer:
a. de documenten die op vordering aan de commissie zijn verstrekt;
b. de geluidsregistraties, bedoeld in de artikelen 8, 11 en 12;
c. de documenten die zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad, en
d. andere documenten die de commissie van belang acht.

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
09-03-2019 wijziging Stb 2019 89 (pdf) 34683 MvT (web) MvT (pdf)
09-05-2008 nieuwe-regeling Stb 2008 148 (pdf) 30415 MvT (web) MvT (pdf)