Wet op de parlementaire enquête 2008 (WPE 2008)


Artikel 11 1 Een getuige of deskundige wordt in een openbare zitting van de commissie gehoord.
2 De commissie kan, al dan niet op verzoek van de getuige of deskundige, om gewichtige redenen besluiten dat van een openbare zitting geen beeld- of geluidsregistraties door derden mogen worden gemaakt.
3 Van een openbare zitting worden een geluidsregistratie en een openbaar verslag gemaakt.

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
09-03-2019 wijziging Stb 2019 89 (pdf) 34683 MvT (web) MvT (pdf)
09-05-2008 nieuwe-regeling Stb 2008 148 (pdf) 30415 MvT (web) MvT (pdf)