Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBLA)


Artikel 15 Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zendt in overeenstemming met Onze Ministers van Justitie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
01-08-2009 wijziging Stb 2009 318 (pdf) 31811 MvT (web) MvT (pdf)
01-05-2004 nieuwe-regeling Stb 2004 30 (pdf) 28170 MvT (web) MvT (pdf)