Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBLA)


Artikel 14 Het College, genoemd in artikel 1 van de Wet College voor de rechten van de mens, kan onderzoeken of een onderscheid is of wordt gemaakt als bedoeld in deze wet. De artikelen 10, 11, 12, 13, 22 en 23 van de Wet College voor de rechten van de mens zijn van overeenkomstige toepassing.

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
01-10-2012 wijziging Stb 2011 573 (pdf) 32467 MvT (web) MvT (pdf)
01-05-2004 nieuwe-regeling Stb 2004 30 (pdf) 28170 MvT (web) MvT (pdf)