Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBLA)


Artikel 13 Bedingen in strijd met deze wet zijn nietig.

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
01-05-2004 nieuwe-regeling Stb 2004 30 (pdf) 28170 MvT (web) MvT (pdf)