Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBLA)


Artikel 1 In deze wet wordt verstaan onder:
a. onderscheid: direct en indirect onderscheid, alsmede de opdracht daartoe;
b. direct onderscheid: indien een persoon op grond van leeftijd op een andere wijze wordt behandeld dan een ander in een vergelijkbare situatie wordt, is of zou worden behandeld;
c. indirect onderscheid: indien een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze personen met een bepaalde leeftijd in vergelijking met andere personen bijzonder treft.

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
03-12-2011 wijziging Stb 2011 554 (pdf) 31832 MvT (web) MvT (pdf)
01-05-2004 nieuwe-regeling Stb 2004 30 (pdf) 28170 MvT (web) MvT (pdf)