Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie (Wbbo)


Titel IV

Citeertitel

Artikel 31 Deze wet wordt aangehaald als: Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie.