Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie (Wbbo)


Artikel 31 Deze wet wordt aangehaald als: Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie.

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
03-10-1997 vernummerd-wijziging Stb 1997 242 (pdf) 24707 MvT (web) MvT (pdf)