Uitvoeringswet internationale kinderbescherming


Hoofdstuk 8

Verklaring inzake ouderlijke verantwoordelijkheid

Artikel 25 1 Tot de afgifte van een verklaring als bedoeld in artikel 40, van het verdrag, is bevoegd de notaris.
2 De verklaring wordt afgegeven op een bij besluit van Onze Minister van Justitie vast te stellen formulier.