Uitvoeringswet internationale kinderbescherming


Artikel 25 1 Tot de afgifte van een verklaring als bedoeld in artikel 40, van het verdrag, is bevoegd de notaris.
2 De verklaring wordt afgegeven op een bij besluit van Onze Minister van Justitie vast te stellen formulier.

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
01-05-2006 nieuwe-regeling Stb 2006 123 (pdf) 29980 MvT (web) MvT (pdf)