Uitvoeringswet internationale kinderbescherming


Hoofdstuk 10

Wijziging van andere wetten

Artikel 27 Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 1.

Artikel 28 Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Artikel 29 Wijzigt de Uitvoeringswet EG-executieverordening.