Uitvoeringswet internationale kinderbescherming


Artikel 29 Wijzigt de Uitvoeringswet EG-executieverordening.

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
01-05-2006 nieuwe-regeling Stb 2006 123 (pdf) 29980 MvT (web) MvT (pdf)