Uitvoeringswet EG-bewijsverordening (Uw EG-bwv)


Artikel 9 1 Het aangezochte gerecht kan bepalen welke der partijen zorg draagt voor de oproeping uit hoofde van een verzoek om een bewijshandeling te verrichten op grond van artikel 12 van de verordening.
2 Oproepingen uit hoofde van een verzoek om een bewijshandeling te verrichten op grond van artikel 12 van de verordening die niet door één der partijen worden verricht geschieden door de griffier van het aangezochte gerecht.

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
Aanhangig 36153 MvT (web) MvT (pdf)
30-06-2004 nieuwe-regeling Stb 2004 258 (pdf) 28993 MvT (web) MvT (pdf)