Uitvoeringswet EG-bewijsverordening (Uw EG-bwv)


Artikel 5 Het aangezochte gerecht kan, indien dit voor een goede uitvoering van het verzoek nodig wordt geoordeeld, de stukken door een be√ędigd vertaler in het Nederlands doen vertalen.

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
30-06-2004 nieuwe-regeling Stb 2004 258 (pdf) 28993 MvT (web) MvT (pdf)