Uitvoeringswet EG-bewijsverordening (Uw EG-bwv)


Artikel 4 Verzoeken en kennisgevingen uit een andere lidstaat uit hoofde van de verordening aan een aangezocht gerecht of het centraal orgaan kunnen worden gesteld in de Engelse taal.

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
Aanhangig 36153 MvT (web) MvT (pdf)
30-06-2004 nieuwe-regeling Stb 2004 258 (pdf) 28993 MvT (web) MvT (pdf)