Legaltools logo

wetten.legaltools.nl

Contact en meer informatie

Uitvoeringswet EG-bewijsverordening (Uw EG-bwv)


Artikel 3 1 Als centraal orgaan wordt voor Nederland aangewezen de Raad voor de rechtspraak.
2 Als bevoegde autoriteit wordt voor Nederland aangewezen de rechtbank Den Haag.
3 Bij regeling van Onze Minister van Justitie kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop het centrale orgaan zijn taken, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de verordening, uitvoert.

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
Aanhangig 36153 MvT (web) MvT (pdf)
01-01-2013 wijziging Stb 2012 313 (pdf) 32891 MvT (web) MvT (pdf)
30-06-2004 nieuwe-regeling Stb 2004 258 (pdf) 28993 MvT (web) MvT (pdf)