Uitvoeringswet EG-bewijsverordening (Uw EG-bwv)


Artikel 3 1 Als centraal orgaan wordt voor Nederland aangewezen de rechtbank Den Haag. Het centraal orgaan beslist over verzoeken ingediend op grond van artikel 19 van de verordening.
2 Bij regeling van Onze Minister voor Rechtsbescherming kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop het centraal orgaan zijn taken, bedoeld in artikel 4, eerste en derde lid, van de verordening, uitvoert.

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
Aanhangig 36153 MvT (web) MvT (pdf)
01-01-2013 wijziging Stb 2012 313 (pdf) 32891 MvT (web) MvT (pdf)
30-06-2004 nieuwe-regeling Stb 2004 258 (pdf) 28993 MvT (web) MvT (pdf)