Uitvoeringswet EG-bewijsverordening (Uw EG-bwv)


Artikel 17 Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
30-06-2004 nieuwe-regeling Stb 2004 258 (pdf) 28993 MvT (web) MvT (pdf)