Uitvoeringswet EG-bewijsverordening (Uw EG-bwv)


Artikel 14 1 De processen-verbaal van de uitvoering van een bewijsverrichting door een aangezocht gerecht hebben gelijke kracht als die van de Nederlandse rechter.
2 Andere stukken betreffende de uitvoering van een bewijsverrichting door het aangezochte gerecht hebben gelijke kracht als Nederlandse stukken met betrekking tot eenzelfde bewijsverrichting.

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
30-06-2004 nieuwe-regeling Stb 2004 258 (pdf) 28993 MvT (web) MvT (pdf)