Uitvoeringswet EG-bewijsverordening (Uw EG-bwv)


Artikel 12a Het verzoekende gerecht kan bepalen welke der partijen zorg draagt voor en de kosten betaalt van een door een be√ędigd vertaler vervaardigde vertaling van de stukken in een door de lidstaat van het aangezochte gerecht aanvaarde taal.

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
15-10-2005 nieuw Stb 2005 455 (pdf) 28863 MvT (web) MvT (pdf)