Wet voorkeursrecht gemeenten (WVGem)


Artikel 30 Deze wet kan worden aangehaald als "Wet voorkeursrecht gemeenten".