Wet voorkeursrecht gemeenten (WVGem)


Artikel 28 Wij geven bij algemene maatregel van bestuur nadere voorschriften voor de uitvoering van deze wet.