Wet voorkeursrecht gemeenten (WVGem)


Artikel 22 Vervallen