Wet voorkeursrecht gemeenten (WVGem)


Artikel 21 Vervallen