Wet voorkeursrecht gemeenten (WVGem)


Artikel 20 Vervallen