Wet voorkeursrecht gemeenten (WVGem)


Artikel 18 Vervallen