Wet voorkeursrecht gemeenten (WVGem)


Artikel 16 Vervallen