Legaltools logo

wetten.legaltools.nl

Contact en meer informatie

Wet tijdelijk huisverbod (Wth)


Artikel 17 Deze wet wordt aangehaald als: Wet tijdelijk huisverbod.