Legaltools logo

wetten.legaltools.nl

Contact en meer informatie

Wet tijdelijk huisverbod (Wth)


Artikel 13 De Algemene termijnenwet is op de termijnen, bedoeld in de artikelen 2, eerste lid, en 9, eerste lid, niet van toepassing.