Wet tijdelijk huisverbod (Wth)


Artikel 12 Wijzigt het Wetboek van Strafvordering.