Legaltools logo

wetten.legaltools.nl

Contact en meer informatie

Wet tijdelijk huisverbod (Wth)


Artikel 12 Wijzigt het Wetboek van Strafvordering.