Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (Wrra)


Artikel 46 Vervallen

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
vervallen Stb 2022 208 (pdf) 36006 MvT (web) MvT (pdf)
01-01-2019 wijziging Stb 2018 298 (pdf) 33861 MvT (web) MvT (pdf)
01-01-2017 wijziging Stb 2015 456 (pdf) 34162 MvT (web) MvT (pdf)
01-07-2010 wijziging Stb 2009 8 (pdf) 31227 MvT (web) MvT (pdf)
15-05-2002 wijziging Stb 2002 65 (pdf) 27699 MvT (web) MvT (pdf)
01-01-2002 wijziging Stb 2001 582 (pdf) 27181 MvT (web) MvT (pdf)
01-01-1997 nieuwe-regeling Stb 1996 590 (pdf) 24220 MvT (web) MvT (pdf)