Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (Wrra)


Artikel 1d Vervallen

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
01-07-2010 vervallen Stb 2009 8 (pdf) 31227 MvT (web) MvT (pdf)
26-03-2008 wijziging Stb 2008 85 (pdf) 31248 MvT (web) MvT (pdf)
21-12-2007 wijziging Stb 2007 530 (pdf) 31059 MvT (web) MvT (pdf)
01-03-2007 wijziging Stb 2005 32 (pdf) 28925 MvT (web) MvT (pdf)
01-03-2005 wijziging Stb 2005 32 (pdf) 28925 MvT (web) MvT (pdf)
01-01-2002 nieuw Stb 2001 582 (pdf) 27181 MvT (web) MvT (pdf)