Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (Wrra)


Artikel 11 Vervallen

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
01-01-2002 vervallen Stb 2001 582 (pdf) 27181 MvT (web) MvT (pdf)
01-04-1998 wijziging Stb 1998 120 (pdf) 25404 MvT (web) MvT (pdf)
01-01-1997 nieuwe-regeling Stb 1996 590 (pdf) 24220 MvT (web) MvT (pdf)