Legaltools logo

wetten.legaltools.nl

Contact en meer informatie

Wet openbare manifestaties (WOM)


Artikel VII

Inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.