Wet op de parlementaire enquête 2008 (WPE 2008)


Artikel 6 1 De commissie kan afschrift van, inzage in of kennisneming van documenten vorderen.
2 De commissie kan bepalen op welke wijze afschriften worden verstrekt, inzage wordt gegeven onderscheidenlijk kennisneming wordt verleend.

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
09-03-2019 wijziging Stb 2019 89 (pdf) 34683 MvT (web) MvT (pdf)
09-05-2008 nieuwe-regeling Stb 2008 148 (pdf) 30415 MvT (web) MvT (pdf)