Wet op de parlementaire enquête 2008 (WPE 2008)


Artikel 48 Deze wet wordt aangehaald als: Wet op de parlementaire enquête, met vermelding van het jaartal van het Staatsblad waarin zij zal worden geplaatst.

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
09-05-2008 nieuwe-regeling Stb 2008 148 (pdf) 30415 MvT (web) MvT (pdf)