Wet op de parlementaire enquête 2008 (WPE 2008)


Artikel 34 1 Nadat de commissie aan de Kamer verantwoording over haar werkzaamheden heeft afgelegd, beëindigt de Kamer de enquête.
2 De Kamer kan besluiten een parlementaire enquête voortijdig te beëindigen.
3 De voorzitter van de Kamer doet van het besluit tot beëindiging van de enquête mededeling in de Staatscourant.

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
09-05-2008 nieuwe-regeling Stb 2008 148 (pdf) 30415 MvT (web) MvT (pdf)