Wet op de parlementaire enquête 2008 (WPE 2008)


Artikel 33 De commissie legt haar bevindingen vast in een openbaar rapport dat zij aan de Kamer aanbiedt.

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
09-05-2008 nieuwe-regeling Stb 2008 148 (pdf) 30415 MvT (web) MvT (pdf)