Wet op de parlementaire enquête 2008 (WPE 2008)


Artikel 29 Dit hoofdstuk is niet van toepassing op een lid van de Kamer, een minister of een staatssecretaris.

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
09-05-2008 nieuwe-regeling Stb 2008 148 (pdf) 30415 MvT (web) MvT (pdf)