Wet op de parlementaire enquête 2008 (WPE 2008)


Artikel 24a Indien een persoon van wie informatie wordt gevorderd zich genoodzaakt ziet de gevorderde informatie te weigeren op grond van een van de verschoningsgronden genoemd in de artikelen 19 tot en met 24, verstrekt hij bij zijn weigering een deugdelijke motivering.

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
09-03-2019 nieuw Stb 2019 89 (pdf) 34683 MvT (web) MvT (pdf)