Wet op de parlementaire enquête 2008 (WPE 2008)


Artikel 17 1 Een ieder kan zich in het verkeer met de commissie doen bijstaan.
2 De commissie kan om gewichtige redenen besluiten dat iemand zich tijdens een voorgesprek of een verhoor niet mag laten bijstaan.
3 De commissie stelt de betrokkene onverwijld van een weigering in kennis.

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
09-05-2008 nieuwe-regeling Stb 2008 148 (pdf) 30415 MvT (web) MvT (pdf)