Wet op de loonvorming (LV)


Artikel 27 Vervallen

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
01-07-2015 vervallen Stb 2014 216 (pdf) 33818 MvT (web) MvT (pdf)
20-04-1970 nieuwe-regeling Stb 1970 69 (pdf) 9716 MvT (pdf)